Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Jul
31
F-zin #26: Dokle seže val

F-zin #26: Dokle seže val

U općini Tkon na otoku Pašmanu iz mora je izronio zid. Time se krši članak Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji kaže: šest metara od crte mora gradnja je zabranjena. Što je pomorsko dobro, kome pripada, kako njime raspolaže i kako je određen pojas od šest metara?
8 min read